Kundanpassad avhämtning

Vi är mycket flexibla när det gäller att möta våra kunders önskemål. Vi gör kompromisser inom våra hållbarhetsramar. Insamlingsrutinen kan anpassas till att passa kundernas rutiner.


Ekonomisk ersättning för dina produkter

Det är inte bara bra för miljön att trolla fram bortglömd IT-utrustning från den innersta vrån på ditt lager, men du kan också få ersättning för dina produkter.

Kontakta oss och vi kan värdera dina uttjänta IT-produkter.


Alltid säker radering

Med hjälp av DBAN raderingsverktyg säkerställer vi att vi uppfyller alla GDPR-kraven. Men om den metoden inte når upp till dina krav, monterar vi ut och destruerar enheternas hårddiskar helt och hållet.

Raderingsrapport skaffas vid behov och mot ersättning.


Noggrann miljörapport

Efter varje avhämtning skrivs ett dokument som intygar hur mycket CO2-utsläpp ditt verksamhet har hindrat genom att tänka innovativt och grönt. Då kan du enkelt integrera siffrorna i ditt ISO 14001 audit, visa att du bryr dig om miljön och därigenom vara betydligt mer attraktiv för dina kunder.


Nytänkande lösningar för kommuner

Innovativa lösningar för effektiviserad hantering av elektronikavfall. Börja redan idag en diskussion med oss anpassad efter er verksamhet. Kontakta oss och börja din resa mot miljöneutralitet redan idag!

Flexibel anläggningsplanering

Varje plats har sina egna utmaningar och PG Tech är känt för att flexibelt möta alla dina önskemål.

Noggrann miljörapport

Efter varje avhämtning skrivs ett dokument som intygar hur mycket CO2-utsläpp du har hindrat genom att tänka innovativt och grönt. Elektronikprodukter har en mycket stor miljöpåverkan som ger din kommun en hjälpande hand mot klimatneutralitet.

Rulla till toppen